Get Adobe Flash player

Kontakty

SDH Psáry

Starostka SDH

Křížová Zuzana
732 719 344


Velitel výjezdové jednotky,
velitel SDH Psáry

Honek Jan
603 182 279


Výroční Valná hromada dne 17. ledna 2015

V restauraci Na hřišti se dne 17. ledna 2015 konala Výroční Valná hromada, jejímž cílem bylo vyhodnotit činnost SDH v roce 2014 v následujících oblastech:

- stav členské základny

- majetek sboru

- účast na požárních soutěžích a školeních

- činnost výjezdové jednotky

- brigádní činnost

- kulturní a společenská činnost

- sponzoři

Přítomno bylo celkem 96 osob (členů, hostů a příznivců)

 

Kliknutím na název aktuality "Výroční Valná hromada dne 17. ledna 2015" naleznete podrobnější informace. Fotografie jsou přiloženy ve fotogalerii 2015.

 

Ze zprávy o činnosti za rok 2014

Členská základna:

- 79 činných členů, z toho 47 mužů a 32 žen

-73 podporujících občanů, z toho 37 mužů a 32 žen

Členský příspěvek zůstává 150,- Kč.

 

Z majetku:

- hasičská motorová stříkačka DS 16

- motorová stříkačka PPS 12

- motorová stříkačka PPS 12 sport

- v průběhu roku zprovozněna stříkačka PPS 8

- vozidlo LIAZ CAS K25

- vozidlo WV transportér

- velké a malé kalové čerpadlo

- plovoucí čerpadlo AQUA FAST

- velkokapacitní čerpadlo SUBARU

- elektrocentrála HERKULES

- nastavovací žebřík

- motorová řetězová pila

- svolávací systém KANGO

- kapesní vysílačky ICON

 

Soutěže a výjezdy:

17. 5. 2014 byla zahájena sportovní sezona v kategorii Okrsková soutěž PS na hřišti na Radlíku, kde se mužům oproti ženám dařilo lépe. Muži 2. místo, ženy A diskvalifikace, ženy B 6. místo.

27.9.2014 na Memoriálu Jaroslava Štíbra v Kamenném Přívoze obsadily ženy A 5. místo, ženy B 6. místo a muži 5. místo.

Výjezdovou jednotka byla doplněna o další členy a secvičena. Pravidelné školení jednotky prováděl pan Jan Honek - velitel. Z její činnosti převládala pomoc při přívalových deštích celkem 4 výjezdy. Dále pak mytí silnice, vyprošťování semaforu z rokle v Jílovských lesích, likvidace uniklých provozních tekutin v ulici Psárská, likvidace následků prasklého vodovodu v ulici Sportovní, likvidace požáru trafa na Štědříku , čištění kanalizace Na Vápence a účast na cvičení ve skladu fy. Explosive Psáry.
 

Výbor a schůzová činnost:

Výbor v nezměněné podobě a členská základna se scházeli pravidelně jednou měsíčně. V případě potřeby (příprava akcí) se lenové sboru scházeli podle potřeby. Pověření členové výboru byli přítomni na výročních jednáních místních i přespolních spolků. Dále pak jednání schůzí okrsku a starostů v Praze Michli. Se závěry z těchto jednání byla členská základna průběžně informována.

Pan Jiří Kříž byl v roce 2014 zvolen členem výboru XII. okrsku. Zvláštní ocenění se panu Křížovi dostalo v Přibyslavi, kde převzal plaketu za záchranu lidského života. Děkujeme a blahopřejeme.

 

Brigádnická činnost:

Brigádnická činnost byla zaměřena na dokončení úprav venkovních a vnitřních prostor zbrojnice a údržbu techniky. Celkem bylo odpracováno 550 hodin.

- kompletní úklid zbrojnice 3x

- údržba prostranství okolo zbrojnice

- zhotovení a instalace vitríny

- oprava vozidla WV transportér

- oprava motoru DS 16

- oprava savic

- oprava elektroinstalace čerpadla

- stavební úpravy interiéru zbrojnice

- úprava svodu vody

- oprava a repas stříkačky PPS 8

- oprava stříkaček PPS 12 a PPS 12 sport

 

Společenská a kulturní činnost:

Tato činnost je realizována ve spolupráci s místními spolky a sdruženími. Nejvíce pak se sportovci SK RAPID Psáry a s tenisty 1. LTC Psáry. Hodně akcí bylo připraveno pro naše nejmenší.

- již tradiční masopustní rej

- pálení čarodějnic

- Den dětí plný atrakcí a dárků

- Mikulášská besídka s Mikulášem, andělem i čertem včetně dárků

- podíl na organizaci a zabezpečení ČEZ cupu (turnaj v kopané - přípravka)

- podíl na organizací posvícení dne 18. října

- uspořádání pochodu Posázavská stezka se stanováním pro mladé hasiče

- branný závod pro mladé hasiče Na Vápence

- účast na soutěži dětí v Cholupicích

- získávání zkušeností na 1. kole soutěže pro mladé hasiče Plamen ve Lhotě u Dolních Břežan

- ukázka hasičské techniky pro děti z MŠ a Domečku

- hasičská grilovačka pro členy a příznivce SDH

- setkání s našimi členy při příležitosti významných životních jubileí

 

Panu Honkovi se spolu s manželkou podařilo oslovit rodiče a získat mladé nadšence, kteří se již na pravidelných schůzkách seznamují se základy hasičské dovednosti. Tento "hasičský potěr" by měl v budoucnu tvořit základnu pro další zkvalitňování sportovní a odborné činnosti našeho sboru.

 

Činnost sboru je prezentována prostřednictvím Psárského zpravodaje, vlastních webových stránek, fotodokumentace ve vitríně a na facebooku.
 

Sponzoři:

Hlavním sponzorem zůstává Obecní úřad, bez jehož finanční podpory by činnost sboru nebyla reálná. Dalšími sponzory jsou pánové Jiří Kříž, Jan Honek, Vladislav Zeithamel a paní Jana Dubayová - členové výboru. Dále pak pánové Pavel Otruba, Jindřich Kalousek, Miroslav Kříž, Petr Vaverka, Jiří Hladík, Martin Zella, Jaroslav Uher, Antonín Keller, František Kropáček, Zdeněk Balouš a Pavel Kuka. Poděkování patří i těm, kteří se bezplatně podíleli na činnosti sboru.


Přihlášení

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Přidat do kalendáře

Náhodná fotografie

MASOPUST 2014 -  8.3.2014  od 12 hodin

Počítadlo

Created by Lukáš Málek